» » » Сергей Станкевич
5614 голосов

Сергей Станкевич

22-10-2018, 17:10
 
Станкевич Сергій Володимирович у 2009 р. з відзнакою закінчив факультет захисту рослин ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Захист рослин» і здобув кваліфікацію дослідника із захисту рослин. У тому ж році вступив до аспірантури на кафедру зоології та ентомології. Зі студентських років є членом Харківського відділення Українського ентомологічного товариства.
У 2013 році закінчив заочне відділення факультету обліку й фінансів Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва за спеціальністю «Облік і аудит» та здобув кваліфікацію спеціаліст з обліку та аудиту.
У 2014 р. у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (м. Київ) захистив дисертацію «Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд на ріпаку ярому й гірчиці у Східному Лісостепу України. Шкідливість та удосконалення заходів захисту від них» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 16.00.10 – ентомологія. Науковий керівник – кандидат біологічних наук, професор Микола Дмитрович Євтушенко. За вагомий внесок у розвиток аграрного сектора України нагороджений золотою медаллю в конкурсі «Агро–2014».
Серед почесних здобутків можна відзначити перемоги у конкурсах «Кращий молодий науковець ХНАУ ім. В.В. Докучаєва» (2015 та 2016 рр.), а також перемогу в конкурсі «Кращий молодий науковець Харківщини 2017». У 2016–2018 роках був лауреатом стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених. Відзначений Почесною грамотою за науково-педагогічну і виховну роботу у підготовці висококваліфікованих спеціалістів (Харків, жовтень 2014 р.) та Почесною грамотою за досягнення у підготовці кваліфікованих фахівців-аграріїв, впровадження у виробництво наукових розробок, забезпечення навчального процесу науково-методичною літературою (Харків, листопад 2017 р.).
У 2016 р. пройшов стажування в International Institute of Innovations «Science–Education–Development» (Warsaw, Poland) за спеціальністю «Захист і карантин рослин», а у 2018 р. отримав міжнародний сертифікат, що підтверджує рівень володіння англійською мовою на рівні В2.
Окрім того Сергій є автором і співавтором понад 220 наукових і навчально-методичних праць, серед яких понад 35 статей у фахових виданнях України, Росії, Білорусі, Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини та США, 4 монографій (у співавторстві), 2 винаходів (у співавторстві) та 9 навчальних посібників. З 2017 р. керує підготовкою аспіранта.
Із 2014 р. Сергій Станкевич є заступником декана факультету захисту рослин із навчально-виховної роботи та із заочного відділення, приділяє багато часу навчальній та виховній роботі.
Під керівництвом С. В. Станкевича за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» захищено 11 магістерських робіт, 12 дипломних робіт ОКР «спеціаліст» та 1 бакалаврська робота. На ІХ Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук робота «Попеличка» студентки п’ятого курсу факультету захисту рослин Шеханіної Н.Б. була нагороджена дипломом ІІІ ступеня за перемогу у конкурсі за напрямом «природничі науки». На ХІ Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук робота «Камерарія» магістра ІІ року навчання факультету захисту рослин Зорьки О. І. була нагороджена дипломом ІІІ ступеня за перемогу у конкурсі за напрямом «природничі науки», а робота «Метелик» магістра ІІ року навчання факультету захисту рослин Литвина С. В. була нагороджена дипломом ІІ ступеня за перемогу у конкурсі за напрямом «природничі науки».
У квітні 2017 р. супроводжував команду студентів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва до м. Миколаїв на ІІ-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин», де команда ХНАУ зайняла ІІ місце.
У квітні 2018 р. супроводжував команду студентів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва до м. Кременчук на ІІ-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Екологічна безпека», де був членом журі та до м. Київ на ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Загальна екологія» серед студентів екологічних та неекологічних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації.
Був членом оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2016–2017 навчального року серед студентів вищих аграрних закладів освіти України ІІІ–ІV рівнів акредитації зі спеціальності «Захист рослин» 24–26 квітня 2017 року та членом оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2017–2018 навчального року серед студентів вищих аграрних закладів освіти України ІІІ–ІV рівнів акредитації зі спеціальності «Захист і карантин рослин» 21–23 травня 2018 року.
У травні 2017 року у складі команди ХНАУ ім. В.В. Докучаєва прийняв участь у міжвузівському молодіжному квесті «Пошуки скарбів науки» (м. Харків), у листопаді того ж року в складі команди ХНАУ ім. В.В. Докучаєва прийняв участь у міжвузівському молодіжному квесті «Пошуки скарбів науки» (м. Харків) де команда ХНАУ зайняла ІІІ місце.
Щороку керує робота школярів учнів Малої академії наук. У 2018 році робота учениці 11 класу Роганського аграрного ліцею Дорошевої Катерини перемогла серед робіт учнів шкіл Харківського району.